لغت های مربوط به درآمد-ترکی استانبولی

💰
Aylık

دستمزد ماهیانه؛ مبلغی که بصورت ماهیانه در مقابل انجام دادن کاری به کسی داده میشود.

Maaş

حقوق؛ حقوق اکثرن از طرف کارفرما روزانه، هفتگی و یا ماهیانه پرداخت میشود و اغلب روزانه و یا ساعتی حساب میشود.

Yevmiye

دستمزد روزانه؛ حقوقی که روزانه پرداخت شود را میگویند.

Ücret

شامل حقوق، پاداش و… میشود.

Gelir

درآمد

Gider

هزینه

.
>>>> Telegram Channel <<<<

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s